ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι με την αποστολή της Φόρμας Εγγραφής δεν κατοχυρώνετε την θέσης σας στο συγκεκριμένο
                            άθλημα της επιλογής σας.
                            Αυτό θα επιτευχθεί με την άμεση επικοινωνία σας με την γραμματεία του συλλόγου για να ενημερωθείτε για το
                            πρόγραμμα και τις ώρες προπόνησης.
                            Τηλ. 2104920820 και ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 – 12:30 και 16:00 – 21:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι με την αποστολή της Φόρμας Εγγραφής δεν κατοχυρώνετε την θέσης σας στο συγκεκριμένο άθλημα της επιλογής σας.
Αυτό θα επιτευχθεί με την άμεση επικοινωνία σας με την γραμματεία του συλλόγου για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και τις ώρες προπόνησης.
Τηλ. 2104920820 και ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 – 12:30 και 16:00 – 21:00

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

για ανήλικο αθλητή η εγγραφή γίνεται από τον γονέα η κηδεμόνα

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία του αθλητή/τριας στην παρακάτω φόρμα. Τα στοιχεία με (*) είναι υποχρεωτικά 

Διεύθυνση Κατοικίας/Δήμος:
Στοιχεία Επικοινωνίας: