Επιμόρφωση Προπονητών - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ACTIVE"

Ο αθλητισμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών καθώς προωθεί μεταξύ άλλων  υψηλές αξίες, την κοινωνική ένταξη και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Βασικός πυλώνας στην ανάπτυξη των αθλητών είναι η κατάρτιση των προπονητών και  γενικά των εμπλεκομένων στην προπονητική διαδικασία.

Ο ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ συμμετέχει  ενεργά σε προγράμματα και δράσεις που σκοπό έχουν να αναπτύξουν τις γνώσεις και την κατάρτιση των προπονητών. 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ACTIVE σκοπό έχει να βελτιώσει τις γνώσεις σχετικά με την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών στον τομέα του αθλητισμού αλλά συγχρόνως να ενισχύσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών του χώρου στην διάγνωση, στη πρόληψη  σε οποιοδήποτε μη αποδεκτή συμπεριφορά σε βάρος των παιδιών.

Το πρόγραμμα ACTIVE φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τα παιδιά ενσωματώνοντας Πολιτικές Προστασίας 

Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τα Σαββατοκύριακα 5-6  και 12-13 Ιουνίου  η συμμετοχή των προπονητών είναι υποχρεωτική και θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.