ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ DUKE INTERNATIONAL TOURNAMENT