Πρόγραμμα Fairhap

                                        To σωματείο μας συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα

FAIRHAP- Δίκαιο Παιχνίδι και Χαρά μέσω του Αθλητισμού

Μέσω του προγράμματος: ERASMUS+ Sport

Διάρκεια: 01/01/2017 – 31/12/2018

Το πρόγραμμα παρείχε την απαραίτητη ενημέρωση για τον αθλητισμό στους προπονητές και τα παιδιά σχετικά με τις βασικές ανθρώπινες αξίες μέσω του αθλητισμού.

Ο στόχος ήταν να διδάξει στα παιδιά, σε μια εποχή που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του χαρακτήρα και της προσωπικότητας, όλες τις οικουμενικές αξίες που συγκεντρώνονται στα ολυμπιακά ιδεώδη, μέσω της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας ένα ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό.