Σύντομο όνομα:
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α.Ο.Α.Ο.Δ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α.Ο.Α.Ο.Δ