Σύντομο όνομα:
ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ
ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ