Σύντομο όνομα:
Α.Σ. "Γ.Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ"
Α.Σ. "Γ.Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ" ΚΟΡΩΠΙ