Σύντομο όνομα:
Α.Σ. ΑΝΟΙΞΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Α.Σ. ΑΝΟΙΞΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ