Σύντομο όνομα:
ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ ΠΕΙΡΑΙΑ