Σύντομο όνομα:
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ