Σύντομο όνομα:
ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ