Σύντομο όνομα:
Α.Σ. ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Α.Σ. ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΒΥΡΩΝΑ