Προπονητές

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ : ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Προπονητές:

Γιώργος Διαμαντής
Ντάρια Μίρκοβιτς
Μάρα Πυρινέλη

Μικρή Πισίνα:

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ – ΜΑΡΑ – ΒΑΛΕΡΙΑ – ΝΙΚΟΣ