Προπονήσεις

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ : ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

Εξοπλισμός
Για την παρακολούθηση των μαθημάτων στην πισίνα είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός αναφέρεται παρακάτω και είναι προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.

  • Μαγιό
  • Μπουρνούζι ή πετσέτα
  • Αδιάβροχες παντόφλες
  • Σκουφάκι κολύμβησης (δίνεται δώρο με την εγγραφή)

Εγγραφές – δικαιολογητικά
Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα κολύμβησης, ηλικίας από 3,5 ετών, είναι απαραίτητη η προσκόμιση ορισμένων ιατρικών εξετάσεων οι οποίες να πιστοποιούν ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι υγιείς και μπορούν να συμμετέχουν σε κολυμβητική δραστηριότητα. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

  • Ιατρική γνωμάτευση παιδιάτρου ότι μπορεί να αθληθεί
  •  1 Φωτογραφία

Χρήσιμες πληροφορίες για την πισίνα

Απολύμανση του νερού: Ανακρίβειες και πραγματικότητα
Για την διατήρηση ενός υγιεινού νερού εντός της δεξαμενής ισχύουν κανονισμοί οι οποίοι καθορίζονται βάσει νόμου και αναγράφονται αναλυτικά σε κανονισμό για τις

Δεξαμενές Δημοσίας Χρήσεως (Δημοτικά κολυμβητήρια, Πισίνες γυμναστηρίων, ξενοδοχείων, παιδικών σταθμών κλπ).

Στις πισίνες δημοσίας χρήσεως εκτός από το φιλτράρισμα του νερού είναι απαραίτητη και η ύπαρξη απολυμαντικής ουσίας για την αποφυγή ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών.

Η ΚΥΡΙΑ και πλέον ενδεδειγμένη απολυμαντική ουσία για αυτήν την περίπτωση είναι το χλώριο και αυτό διότι:
Το χλώριο μπορεί και βρίσκεται σε όλο τον όγκο του νερού με αποτέλεσμα να μπορεί να το απολυμαίνει αποτελεσματικά. Γι` αυτό είτε το νερό βρίσκεται στις σωληνώσεις, είτε στην τάφρο, είτε στην αντλία, είτε στην γωνία της πισίνας δεν μπορούν να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί. Η ποσότητα του χλωρίου στις δεξαμενές που λειτουργεί το πρόγραμμα είναι 0,60mg/l . Η ποσότητα αυτή είναι πολύ χαμηλή, ικανή όμως να απολυμάνει το νερό και δεν προκαλεί κανένα απολύτως πρόβλημα (το νερό που πίνουμε έχει 20-50mg/l χλώριο). Επιπροσθέτως μπαίνει με μηχανήματα και ελέγχεται ανά 1δευτερόλεπτο της ώρας.

Υπάρχουν κάποιοι τρόποι απολύμανσης του νερού οι οποίοι χαρακτηρίζονται ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ.

Χαρακτηρίζονται έτσι διότι απολυμαίνουν το νερό τοπικά. Γι` αυτό πρέπει να συνυπάρχουν με το χλώριο που είναι ΚΥΡΙΟΣ μηχανισμός απολύμανσης.

Τέτοιοι μηχανισμοί είναι το ΟΖΟΝ, ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ κ.α.

ΑΡΑ οι πισίνες που έχουν ΟΖΟΝ έχουν και ΧΛΩΡΙΟ.