ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ : ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

ΜΙΝΙ 3-4-(5) ΕΤΩΝ 2015-2014-2013

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
17:30-18:3017:30-18:3017:30-18:30

Α' ΜΙΚΡΑ 5-6-(7) ΕΤΩΝ 2013-2012-2011

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
18:30-19:30 18:30-19:30 18:30-19:30

Β' ΜΙΚΡΑ 7-8-(9) ΕΤΩΝ 2011-2010-2009

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
17:00-18:00 17:00-18:00 11:00-12:00

ΜΕΣΑΙΑ 10-11-(12) ΕΤΩΝ 2008-2007-2006

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
18:00-19:00 18:00-19:00 12:00-13:00

ΜΕΓΑΛΑ 12 + & ΕΠΙΛΕΚΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
17:30-19:00 17:30-19:00

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
19:00-22:00 19:00-22:00 19:00-22:00 19:00-22:00 19:00-22:00 11:00-14:30