ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ : ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Λίγα λόγια για την καλλιτεχνική κολύμβηση:

       Η καλλιτεχνική κολύμβηση είναι ένα άθλημα που απαιτεί τεχνικές γνώσεις κολύμβησης σε συνδυασμό με καλλιτεχνικές δεξιότητες όπως ο χορός και η ευλυγισία. Ευχάριστο διότι υπάρχει επικοινωνία με το κοινό αλλά ιδιαίτερα απαιτητικό. Είναι ένα ομαδικό άθλημα στο οποίο 8 ή 10 αθλήτριες πρέπει να συγχρονιστούν μια συγκεκριμένη κίνηση σε ένα συγκεκριμένο μέτρημα.