ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ : ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

FUNdamentals 6-9 ετών:

 • Διασκέδαση και Συμμετοχή
 • Σωματομετρήσεις
 • Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ευκινησίας-ισορροπίας-συναρμογής
 • Βασική τεχνική τρεξίματος και άλματος
 • Ενδυνάμωση με το βάρος του σώματος
 • Ανάπτυξη βασικών επιδεξιοτήτων καλαθοσφαίρισης
 • Εισαγωγή βασικών κανόνων και αρχών της καλαθοσφαίρισης
 • Μέτριος όγκος προπόνησης με χαμηλή ένταση

Learning to Train 10-11 ετών:

 • Γενική ανάπτυξη όλων των επιδεξιοτήτων της καλαθοσφαίρισης
 • Σωματομετρήσεις
 • Αναγνώριση ταλέντου
 • Σταθεροποίηση αρθρώσεων
 • Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ευκινησίας-ισορροπίας-συναρμογής
 • Βασική τεχνική τρεξίματος και άλματος
 • Ενδυνάμωση με το βάρος του σώματος
 • Εισαγωγή στη βασική τακτική της καλαθοσφαίρισης
 • Εκμάθηση αγωνιστικών κανόνων και αρχών της καλαθοσφαίρισης
 • Μεγάλος όγκος προπόνησης με χαμηλή ένταση

Training to Train 12-13 ετών:

 •  Λεπτομερής ανάλυση όλων των επιδεξιοτήτων της καλαθοσφαίρισης
 •  Εξειδικευμένη ανάπτυξη όλων των επιδεξιοτήτων της καλαθοσφαίρισης
 •  Μετρήσεις επιδεξιότητας καλαθοσφαίρισης
 •  Σωματομετρήσεις
 •  Σταθεροποίηση αρθρώσεων
 •  Βελτιστοποίηση ευκινησίας-ισορροπίας-συναρμογής
 •  Ανάπτυξη ταχύτητας και άλματος
 •  Ενδυνάμωση με επιβάρυνση οργάνων
 •  Ανάπτυξη βασικής τακτικής της καλαθοσφαίρισης
 •  Εισαγωγή στην ψυχοπνευματική και συναισθηματική διαχείριση του συναγωνισμού
 •  Μεγάλος όγκος προπόνησης με εναλλαγές χαμηλής και υψηλής έντασης

Training to Compete 14-18 ετών:

 • Εξειδικευμένη ανάπτυξη όλων των επιδεξιοτήτων της καλαθοσφαίρισης
  κάτω από συνθήκες αγώνα
 • Εξειδίκευση τεχνικών και τακτικών επιδεξιοτήτων θέσης
 • Σωματομετρήσεις
 • Ατομική προπόνηση εκμάθησης τεχνικών επιδεξιοτήτων καλαθοσφαίρισης
 • Διαμόρφωση ατομικών προγραμμάτων φυσικής κατάστασης
 • Σταθεροποίηση αρθρώσεων
 • Βελτιστοποίηση ευκινησίας-ισορροπίας-συναρμογής
 • Ανάπτυξη ταχύτητας και άλματος
 • Ενδυνάμωση με επιβάρυνση σταθερών μηχανημάτων
 • Ανάπτυξη βασικής τακτικής και στρατηγικής της καλαθοσφαίρισης
 • Ανάπτυξη ψυχοπνευματικής και συναισθηματικής διαχείρισης
  του συναγωνισμούού
 • Μεγάλος όγκος προπόνησης με προοδευτικά αυξανόμενη υψηλή ένταση

Training to Win 18 ετών & άνω