ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ : ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

 ΔΕΥΤΕΡΑΤΕΤΑΡΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΧΑΡΙΟΙ17:00-18:1517:00-18:1517:00-18:15
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ18:15-19:30

18:15-19:30

18:15-19:30

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ19:30-20:45

19:30-20:45

19:30-20:45

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ20:45-22:00

20:45-22:00

20:45-22:00